Skip to main content

„Font” i „czcionka” to dwa terminy często używane zamiennie, ale w rzeczywistości mają nieco różne znaczenia. Oto różnice między nimi:

 1. Font:
  • Definicja: Font odnosi się do całego zestawu znaków o określonych cechach stylistycznych i wariantach, takich jak kształt liter, pogrubienie, kursywa itp.
  • Przykład: Jeśli mówimy o fontcie „Arial”, odnosimy się do kompletnego zestawu liter, cyfr, znaków interpunkcyjnych i innych znaków, które są dostępne w tym konkretnym stylu pisma.
 2. Czcionka:
  • Definicja: Czcionka to konkretny styl, rozmiar i wariant danego fontu. Czcionka określa konkretne ustawienia, takie jak rozmiar liter, wersaliki, pogrubienie, itp.
  • Przykład: Jeśli używamy fontu „Arial” o rozmiarze 12 punktów, to konkretny zestaw liter i cyfr o określonych cechach, jakie widzimy na ekranie lub wydruku, to właśnie czcionka „Arial 12”.

Podsumowując, font to ogólny zestaw znaków o pewnych właściwościach, podczas gdy czcionka to konkretny wybór stylu, rozmiaru i wariantu tego fontu. W codziennym użyciu oba terminy często są używane zamiennie, co może powodować pewne zamieszanie, ale technicznie mają swoje odrębne znaczenia.

Najpopularniejsze style w Typografii

Typografia obejmuje wiele różnych stylów pisma, z których niektóre są bardziej popularne i powszechnie stosowane niż inne. Oto kilka najbardziej popularnych stylów w typografii:

 1. Serif:
  • Charakterystyka: Znane ze zaznaczonych narożników lub „serifów” na końcach liter.
  • Przykłady: Times New Roman, Georgia.
 2. Sans-serif:
  • Charakterystyka: Bez ozdobnych narożników; czyste i proste linie.
  • Przykłady: Arial, Helvetica.
 3. Kursywa (Italic):
  • Charakterystyka: Pochylone litery, często używane do wyrażania akcentu lub różnicy w kontekście tekstu.
  • Przykłady: Courier New Italic, Garamond Italic.
 4. Pogrubienie (Bold):
  • Charakterystyka: Grube, ciężkie litery, które są bardziej wyróżnione.
  • Przykłady: Impact Bold, Arial Bold.
 5. Pismo kapitalizowane (All Caps):
  • Charakterystyka: Wszystkie litery napisane wielkimi literami.
  • Przykłady: FUTURA, GOTHAM.
 6. Pismo kapitalizowane z dużymi i małymi literami (Small Caps):
  • Charakterystyka: Litery kapitalizowane, które są mniej więcej tej samej wielkości co małe litery.
  • Przykłady: Didot Small Caps, Palatino Small Caps.
 7. Monospace:
  • Charakterystyka: Każda litera zajmuje tę samą szerokość, co jest przydatne w kontekście kodowania.
  • Przykłady: Courier New, Consolas.
 8. Skrypt (Script):
  • Charakterystyka: Wyglądają jak pisane odręcznie, z łączącymi się literami.
  • Przykłady: Brush Script, Lucida Handwriting.
 9. Dekoracyjne (Decorative):
  • Charakterystyka: Często artystyczne, fantazyjne lub tematyczne style pisma.
  • Przykłady: Comic Sans, Papyrus.
 10. Grotesk:
 • Charakterystyka: Czyste, proste linie, często bez ozdobników.
 • Przykłady: Helvetica, Arial.

Warto zaznaczyć, że preferencje co do stylu pisma mogą się różnić w zależności od kontekstu i celu, dla którego jest używane. Ostateczny wybór stylu pisma zależy od estetyki projektu, czytelności i przeznaczenia tekstu.

Co to jerynku, wywoła pozytywne skojarzenia i zaufanie u klientów, oraz pomoże zbudować lojalność wobec marki. Dobra strategia brandingowa uwzględnia konsekwentne przekazywanie wartości marki we wszystkich punktach kontaktu z klientem, co pozwala budować silną i trwałą więź między marką a konsumentami.

Design

Jak stworzyć dobrą markę

Krzysztof PelplińskiKrzysztof Pelpliński28 grudnia 2023
Design

Trendy w projektowaniu stron internetowych

Krzysztof PelplińskiKrzysztof Pelpliński28 grudnia 2023

Leave a Reply